Marlies Verbruggen

Kinderen hebben mij altijd heel erg geboeid, en mijn grote droom was dan ook om kinderpsychologe te worden. Tijdens mijn opleiding aan de K.U.Leuven deed ik stage bij het Centrum voor Ambulante Revalidatie in Hasselt, waar ik kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen begeleidde. Dit was voor mij zo’n fijne en leerrijke ervaring dat ik me hierin verder wilde verdiepen.

In 2011 behaalde ik mijn diploma als Master in de klinische psychologie en kon ik het werkveld instappen. Zo kwam ik terecht in het buitengewoon lager onderwijs en deed ik enkele boeiende vervangingen. Sinds 2016 werk ik als psychologe in De Olm in Herk-de-stad, een school voor type basisaanbod. Daarnaast werk ik ook als ondersteuner voor het ondersteuningsnetwerk van West-Limburg. Samen met mijn collega's ga ik kinderen die extra onderwijsbehoeften hebben, begeleiden in hun school voor gewoon onderwijs. Dit kunnen zowel kinderen met gedrags- of emotionele problemen zijn, als kinderen met een ontwikkelingsstoornis (ADHD, ASS...). 

Eind 2016 kwam er met Liaan een nieuwe uitdaging op mijn pad. Binnen de praktijk doe ik zowel diagnostisch onderzoek naar intelligentie en concentratie, als individuele begeleidingen van kinderen.

Contact
marlies@liaan.be
Marlies Verbruggen