Typlessen

2Hands4Kids Typen

Voor sommige kinderen is schrijven een hele opgave. Zelfs wanneer ze heel traag schrijven, blijft hun geschrift soms moeilijk leesbaar. Het inschakelen van een computer kan  een deel van het schrijfwerk compenseren. Ook voor kinderen met problemen op vlak van lezen of spellen kan de computer in de klas een hulpmiddel zijn. Belangrijk is dan wel dat ze kunnen typen. En dat kunnen ze bij Liaan leren. Typen is een complexe motorische taak die voor kinderen met leerproblemen vaak moeilijk via de klassieke weg is aan te leren. 2Hands4Kids probeert hiervoor een oplossing te bieden.

Over de methode

2Hands4Kids is een speelse, kindvriendelijke manier om blind en foutloos te leren typen. Bij 2Hands4Kids wordt de tijdsdruk weggenomen en proberen we alle leerkanalen zoals het horen, zien, voelen, geheugen en redeneren tegelijk aan te spreken om ieder kind optimale leerkansen te bieden. We leren eerst de letters en letterposities automatiseren via prenten en versjes om dan vanuit deze kennis over te gaan op het typen zelf.

De nadruk ligt op het motorisch automatiseren van de letters en het blindelings juist typen; het behalen van een hoge typsnelheid is geen doel.

De reeks omvat 10 lessen voor een groepje van 2 tot 4 kinderen. De lessen gaan wekelijks door op een donderdag of een vrijdag of een zaterdag; de start van een reeks hangt af van de mogelijkheden in onze agenda. Tussen de lessen in verwachten we dat de kinderen thuis oefenen.

Ieder kind vanaf 9 jaar is welkom. Breng je laptop en je lader mee.

Interesse? Een vraag?
Via info@liaan.be of 0489/320 391

Geef de naam en geboortedatum van je kind alsook jouw contactgegevens. We contacteren je zo snel mogelijk.

Tarief

€ 200 voor het pakket van 10 lessen, inclusief het oefenboekje. 
Typlessen volgen samen met een broer of zus? Dat kan. Het tarief bedraagt dan € 150/kind.

Wie geeft typlessen?