Psychotherapie

Psychotherapie?

Kinderen en jongeren groeien elke dag; ze komen hierdoor voor heel wat uitdagingen te staan. Elk gezin ervaart wel eens moeilijkheden of veranderingen die gepaard gaan met discussies, spanningen of conflicten.  En doorgaans weten ze hier wel raad mee. Maar wanneer ze aanhouden, ervaar je vaak een gevoel van onmacht en weet je het even niet meer.  Als kind of tiener heb dan misschien het gevoel dat niemand jou begrijpt en dat de steun en hulp van je ouders, familie, vrienden en leerkrachten niet meer voldoende is. Je gaat je soms anders gedragen om toch gehoord te worden. Het contact binnen jullie gezin maar soms ook met de school of de omgeving verloopt steeds moeilijker. Wanneer al jullie inspanningen geen antwoord meer bieden, kan je met een psychotherapeut op zoek gaan naar wat nodig is om verder te groeien.

 

Psychotherapie bij Liaan

Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen terecht voor psychologische hulp bij:

  • gedragsproblemen en angsten
  • ontwikkelingsstoornissen zoals autisme (ASS) en ADHD
  • sociaal-emotionele problemen 
  • leermoeilijkheden 
  • angsten
  • … 

In overleg wordt bepaald welke vorm van begeleiding het meest aansluit bij je hulpvraag. De sessies verlopen individueel, met ouders of met het hele gezin.

Psychologische begeleiding

Onze psychologe luistert naar jullie verhalen en hulpvragen.  Ze laat jullie oog krijgen voor eigen krachten en gaat door middel van gesprekken samen met jullie op zoek naar antwoorden en oplossingen.

Crea-therapie

Via opdrachten in de crea-therapie kom je tot nieuwe ideeën om met moeilijkheden om te gaan.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van teken- en schildermateriaal, klei, steen... in combinatie met oefeningen rond bewegen, visualiseren, ademhaling, ontspanning... Er wordt ook gewerkt met thuisopdrachten en ankertjes. Deze werkvorm is erg zinvol als iemand of een gezin gebruik maakt van te weinig of te veel praten en als de beoogde gedragsveranderingen op een andere manier niet tot stand gekomen zijn.

green_blue.png

Aanmelden? Een vraag?
Via info@liaan.be of 0489/320 391

Geef je naam, contactgegevens en omschrijf kort je hulpvraag. We contacteren je zo snel mogelijk.

Voorbeelden

Wout (16 jaar) is verzot op basketbal, hij traint minstens 3 keer per week en ook zijn trainer ziet in hem een beloftevolle speler. Enkel tijdens wedstrijden loopt het mis, Wout voelt zich dan heel onzeker en maakt onnodige fouten. Ook tijdens de examenperiode verliest Wout alle vertrouwen in zichzelf  en krijgt black-outs tijdens het examen. Wout wordt er moedeloos van en zijn ouders begrijpen dit niet.

De ouders van Sofie (10 jaar) en Vincent (7 jaar) hebben uiteindelijk beslist te scheiden, maar wanneer en hoe vertellen ze dit aan hun kinderen? Moeder merkt dat Sofie stiller is geworden en Vincent moeilijker gaat slapen. Voelen onze kinderen aan wat er gaat gebeuren? Vertellen we het samen aan hen of doet één van ons het? Veel vragen, terwijl het al zo’n moeilijke situatie is.

Drie weken geleden is de tante van Fien (6 jaar) overleden na een lange ziekteperiode. Sindsdien verliest Fien haar mama niet meer uit het oog. Ze volgt mama overal. Het afscheid bij de schoolpoort ’s ochtends is net als het slapengaan een strijdtoneel geworden. Mama heeft geen tijd meer voor het huishouden, laat staan voor haar eigen verdriet om het verlies van haar grote zus. Ze weet dat Fien ook verdrietig is, maar hoe praat  je met een jong kind over de dood?


De ouders van de 10-jarige Jan zijn tevergeefs op zoek naar hoe ze hun kind tijdig kunnen laten inslapen, tijdig laten opstaan en naar school laten gaan. In plaats van nog langer te praten over wat mis gaat, kiezen ze ervoor om een keer per twee weken binnen de crea-therapie te werken aan een succeservaring. De ouders blijven gedurende alle sessies benaderd worden als volwassenen die verantwoordelijk zijn voor hun kind en hun eigen ideeën hebben over de aanpak van hun kind.
Tijdens de eerste observatiesessie geeft de therapeut het gezin de opdracht samen iets te maken. Zij worden geholpen om  hun positie (weer) in te nemen door met hen voor te bespreken zonder het kind erbij. Een vertrouwensfiguur helpt het kind in een aanpalende ruimte met het uitvoeren van een deelopdracht.  De ouders krijgen na deze eerste bijeenkomst een observatieverslag toegestuurd.
Tijdens de volgende bijeenkomst worden de werkpunten naar aanleiding van dit verslag met de ouders vastgelegd. In functie daarvan bespreekt de therapeut hoe zij tijdens het maken van een opdracht leiding geven aan hun kind. Om de kans op succes te vergroten gaat de therapeut hier nog aangeven wat de gezinsleden moeten maken en wie met wie moet werken. Zo ervaren de gezinsleden al doende hoe ze anders met elkaar kunnen omgaan.  Na de opdracht maakt de therapeut even tijd om met de ouders door te nemen wat vooral goed verliep en wat ze kunnen meenemen als aandachtspunt. Het gezin krijgt af en toe een huiswerkopdracht mee.   
Na een vierde bijeenkomst worden de ouders zonder kinderen uitgenodigd om te bekijken wat hun kind nodig heeft en hoe zij als ouders hebben laten blijken in welke mate zij zelf een gepast antwoord konden bieden.
Daarna wordt aan de ouders gevraagd om gaandeweg steeds meer opdrachten te bedenken waarbij zij de door hen gekozen ouderlijke vaardigheden verder inoefenen. 
In een voorlaatste sessie wordt er afscheid genomen van de kinderen in een bijeenkomst die het gezin zelfstandig heeft voorbereid.  
In de laatste sessie wordt met de ouders besproken hoe zij in de toekomst als gezin met elkaar in gelijkaardige situaties gaan samenwerken. Indien het gezin dit wenst wordt dit schriftelijk meegegeven.

De 8-jarige Sofie begrijpt niet wat er mis loopt in de contacten tussen haar en haar leeftijdsgenootjes. Ze trekt zich hoe langer hoe meer terug.  Het lijkt erop dat iedereen haar raar vindt en op een zeker moment afhaakt. In de crea-therapie gaat ze in de eerste bijeenkomsten met de therapeut zoeken wat haar ontspant en hoe ze in contact komt met haar gevoelens en gedachten. In een latere fase ontdekt ze al werkend met materialen wie ze is, wat belangrijk is om haar eigen plekje te kunnen innemen en te behouden, welke sociale vaardigheden ze best kan inoefenen en hoe ze kan omgaan met conflicten en spanningen.

Mirthe (9 jaar) is omwille van het overlijden van haar grootmoeder moeten verhuizen en van school veranderen. Het lijkt erop dat ze hierdoor ineens teveel te verwerken krijgt. Het lukt haar niet om het verleden los te laten en echt in contact te komen met mensen uit haar nieuwe omgeving. Ze is onrustiger dan voordien en prikkelbaar. Tijdens de crea-therapie legt ze belangrijke dingen uit het verleden vast in beelden waar foto’s van gemaakt worden.  Ze bepaalt via symbolen, tekeningen en stenen wat ze wil loslaten en wat ze belangrijk vindt voor de toekomst.

Tarieven

Verkennend gesprek: € 60
Individueel gesprek, oudergesprek, gezinsgesprek: € 55
Overleg met derden: € 55
Schriftelijke verslaggeving naar derden: € 50

De duurtijd van een sessie is 60 minuten. Op verplaatsing is er bijkomend een vervoerskost van     € 0,35/km.

Je ziekenfonds of mutualiteit voorziet onder bepaalde voorwaarden een gedeeltelijke terugbetaling van een beperkt aantal psychotherapeutische sessies. We lichten je de mogelijkheden graag toe tijdens het verkennend gesprek.

Teamleden