Logopedie

Logopedie?

Wie goed communiceert, beschikt over heel wat vaardigheden. Je begrijpt taal, praat verzorgd en vloeiend, met een rijke woordenschat en in correcte zinnen. Je leest en schrijft vlot en zelfs rekentaal vormt geen probleem. Je stem gebruik je optimaal in combinatie met een goede lichaamshouding. Meestal verloopt de ontwikkeling van deze vaardigheden vrij vlot, maar soms gaat het niet zoals verwacht. Je maakt je zorgen en gaat dan op zoek naar antwoorden op vragen. Soms geraakt je communicatie verstoord of ben je een aantal vaardigheden kwijt en ben jij, je partner of kinderen op zoek naar oplossingen. Je kan hierbij de hulp inroepen van een logopediste.

Logopedie bij Liaan.

Bij Liaan kunnen kinderen en volwassenen terecht voor onderzoek en/of begeleiding van:

  • spraak en taal 
  • dyspraxie en dysfasie
  • lezen, spelling en rekenen
  • dyslexie en dyscalculie
  • stem
  • afwijkende mondgewoonten zoals habitueel mondademen of afwijkend slikken

Na een kennismakingsgesprek brengen we het probleem verder in kaart door onderzoek. Hiervoor maken we gebruik van gestandaardiseerde tests en observaties. Op basis van de verkregen gegevens bieden we je advies. Indien nodig stellen we een begeleiding of therapie voor. Het aantal sessies per week en de totale duur van de therapie worden bepaald door de aard en de ernst van het probleem. 

 

 

 

yellow.png
Aanmelden? Een vraag? 
Via info@liaan.be of 0489/320 391

Geef je naam, contactgegevens en omschrijf kort je hulpvraag. We contacteren je zo snel mogelijk.

Voorbeelden

bij kinderen

Joris (5 jaar) praat honderduit maar is bijna onverstaanbaar.  Hij spreekt vele klanken niet of verkeerd uit.  Enkel zijn mama begrijpt hem en 'vertaalt' voor anderen wat Joris bedoelt. 

Stien (4 jaar) is zeer stil in de klas. De juf is bezorgd.  Het lijkt of Stien niet weet hoe dingen heten en hoe ze zinnen kan maken.  Ook eenvoudige opdrachten begrijpt ze niet. Ze zoekt vaak troost in het duimzuigen.

In de derde kleuterklas had Jochen (7 jaar) het al moeilijk met symbolen en tekeningen.  Nu zit de jongen in het tweede leerjaar en heeft hij problemen met rekenen.  Bij de psychomotorisch therapeute oefent hij het planmatig werken; bij de logopediste de specifieke rekentaal.

Anne (9 jaar) zegt van zichzelf dat ze dom is.  Ze leest zeer traag en moeizaam.  Aan dictee heeft ze een hekel, ze schrijft alleen maar fouten en toch oefent ze veel.  Papa herkent dezelfde problemen.  Zou hier sprake zijn van dyslexie, vraagt hij zich af?

Weldra is Tim (11 jaar) trotse eigenaar van een orthodontische beugel met fluorekjes.  Maar eerst pakt hij bij de logopediste zijn mondademen en verkeerd slikken aan.

bij volwassenen

Karen (24 jaar) is een enthousiaste begeleidster in de buitenschoolse opvang. Met kinderen spelen, zingen, praten en lachen.  Ze doet het allemaal met veel plezier. ’s Avonds is haar stem vermoeid en klinkt ze hees.

Sofie (42 jaar) is werkzaam in een bedrijf waar onderhandelingen en voordrachten tot haar takenpakket behoren. In functie hiervan dient zij over een correcte spraak en en juist stemgebruik te beschikken.

Ruben (18 jaar) is een student lager onderwijs. Op advies van de school wenst hij zijn uitspraak te verbeteren.  Hij voelde tijdens een eerste stage ook aan dat hij niet beschikt over een goede spreekademhaling waardoor ook zijn stem verzwakt.

 

 

 

Tarieven

Verkennend gesprek en logopedisch onderzoek: € 42,75 - € 42,76/30 minuten
Individuele logopedie: € 34,91 -  € 36,14(30 minuten) of € 72,58 (60 minuten)

Op verplaatsing is er bijkomend een vervoerskost van € 0.42/km.

Je ziekenfonds of mutualiteit voorziet, onder voorwaarden, een gedeeltelijke terugbetaling voor de meeste logopedische sessies. We lichten je de mogelijkheden graag toe tijdens het verkennend gesprek

De logopedisten binnen Liaan zijn niet geconventioneerd.